Ewa Zarudzka - Ginekolog

Cytologia

Cytologia jest badaniem służącym do oceny komórek nabłonków znajdujących się na szyjce macicy. Służy profilaktyce onkologicznej raka szyjki macicy. Aktualnie oceniana jest wg systemu Bethesda, w większości laboratorium nie ocenia się już grup cytologicznych a wynik jest w formie opisowej. Badanie cytologiczne jest bardzo ważne, gdyż zmian nowotworowych szyjki macicy nie widać i długo nie dają żadnych objawów. Wczesne wykrycie tego nowotworu zapewnia pełne wyleczenie, a zabiegi chirurgiczne wtedy zastosowane są mniej inwazyjne, a więc Kobieta może myśleć w przyszłości o Potomstwie.

Kiedy wykonać badanie?  

Badania nie należy wykonywać w okresie krwawienia miesiączkowego lub tuż po nim, ponieważ zawarte w rozmazie krwinki czerwone mogą spowodować trudności w odczycie rozmazu.

Przebieg badania

Badanie odbywa się podczas rutynowej kontroli ginekologicznej raz w roku. Specjalną szczoteczką pobrana zostaje wydzielina z kanału szyjki i z tarczy szyjki macicy. Badanie jest niebolesne, może powodować niewielki dyskomfort zwłaszcza przy wprowadzeniu szczoteczki do kanału szyjki macicy. W trakcie badania może pojawić się niewielkie krwawienie, które może utrzymywać się do kilku dni po badaniu.
Wynik dostępny jest po ok 2 tygodniach.

Po badaniu

Postępowanie po badaniu uzależnione jest od otrzymanego wyniku, jeśli wszystko jest w porządku, to kolejne badanie można wykonać po roku. W przypadku nieprawidłowego wyniku należy podjąć leczenie i ponowić badanie, może także być potrzebne poszerzenie diagnostyki o kolposkopię, czy też pobranie wycinków do badania histopatologicznego.