Ewa Zarudzka - Ginekolog

USG w ciąży

Pierwsze badanie USG

wykonywane jest celem potwierdzenia ciąży, prawidłowego umiejscowienia w jamie macicy, no i co najważniejsze uwidocznienie bijącego serca zarodka. Wykonywane najczęściej jest przed 10 tygodniem ciąży. Aby było czytelne musi minąć ok. 6 tygodni od ostatniej miesiączki, czasem dłużej, przy długich cyklach miesiączkowych. Wynik badania dostępny jest natychmiast, co pozwala od razu podjąć decyzje terapeutyczne. W przypadku wątpliwości lub nieprawidłowego obrazu konieczne może być wykonanie badań dodatkowych np. beta HCG z krwi dwukrotnie w odstępie 48 godzin.

Termin kolejnych badań

Między 11 – 14 tygodniem – ocenie podlega wielkość dziecka i parametry świadczące o możliwości wystąpienia wad genetycznych – zespołu Downa, Edwardsa i Pateau. Może być wykonane jako jedynie badanie USG, a może być poszerzone o diagnostykę z krwi – tzw. test PAPPA (badanie prenatalne). W obu przypadkach po uzyskaniu danych, które są wprowadzane do komputera następuje przeliczenie ryzyka. Wynik jest tylko i wyłącznie matematyczną oceną prawdopodobieństwa pojawienia się wady, jeśli jest wątpliwy jest to wskazanie do poszerzenia diagnostyki (wyłącznie za zgodą Pacjentki) o badanie oceniające bezpośrednio materiał genetyczny płodu. Uzyskuje się go albo inwazyjnie, metodą amniopunkcji, albo bezinwazyjnie pobierając krew Matki i szukając w niej komórek krwi płodu do oceny genetycznej. Badanie powinno być wykonane w ośrodkach zajmujących się diagnostyką płodu przez lekarzy posiadających certyfikaty FMF.

Między 19 – 23 tygodniem – ocenie podlega anatomia płodu i także badanie to powinno być wykonywane w specjalistycznych ośrodkach.

Około 30 tygodnia – ponowna ocena anatomii płodu.

Pozostałe badania USG wykonywane podczas rutynowej wizyty ciężarnej służą ocenie dobrostanu płodu, tempa jego wzrostu, ocenie ilości wód płodowych oraz łożyska.